Skip to content

เขียนโปรแกรม summarize log ด้วย Node.js

Last updated on April 9, 2016

log analytics โปรเจกต์เล็กๆ สำหรับ summarize log คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจและกำลังศึกษา Node.js ฟีเจอร์หลักคือ หาว่า API ไหนมีการเรียกใช้งานเท่าไหร่ mean, mode, median ของ response time เท่าไหร่บ้าง, instance ไหนมีการใช้งานมากที่สุด แล้วแสดงผล

โปรแกรมนี้เป็น command line เป็น text mode ไม่มี UI นะครับ ผลการทำงานก็ตามรูปข้างล่างนี้

log analytics

สนใจก็เข้าไปดูโปรเจกต์ได้ใน GitHub ได้เลย https://github.com/khasathan/log-analytics

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้

โค้ดนี้ผมใช้ JSHint เข้ามาช่วยครับ มันด่าอันไหนก็แก้ตามนั้น ช่วยให้โค้ดที่เราเขียนเป็นไปตาม standard ครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.