Skip to content

เปลี่ยนการเข้ารหัส HTTPS เป็น Let’s encrypt แล้ว

เดิมผมใช้ StartSSL ซึ่งก็ดีแต่ renew ค่อนข้างลำบาก หลังจากโครงการ Let’s encrypt เปิดให้บริการได้ฟรีเลยย้ายดีกว่าเพราะการติดตั้งและ renew ง่ายกว่ากันเยอะ!

การเริ่มโครงการ Let’s encrypt นี้ก็น่าสนใจมากเพราะความปลอดภัยทางข้อมูลดิจิทัล การเข้ารหัสข้อมูลนี้ควรจะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ควรเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสมัยนี้

ถึง SSL certificate จากโครงการ Let’s encrypt จะมีอายุแค่ 3 เดือนแต่ก็สามารถต่อได้เรื่อยๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สำคัญตอนนี้มีคนเขียน script เช็กวันหมดอายุและ renew อัตโนมัติให้ใช้แล้ว

ของผมแก้จาก scripts นี้ของคุณนิวตรอน (เรียกว่าพี่ดิ้นละกันตอนนี้เป็น Debian Maintainer Developer แล้ว!)

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.