Skip to content

ปีกว่าๆ ที่ไม่ได้เขียนบล็อกทำอะไรไปบ้าง

Last updated on July 28, 2020

ถ้าสังเกตบล็อกล่าสุดของผมจะย้อนไปเมื่อวันที่ 15 Sep, 2018 เป็นเวลาปีกว่าเลยที่ไม่มีโพสต์ใหม่ ความจริงก็ไม่ใช่ไม่ได้เขียนเลยแต่เขียนแล้วไม่ได้ publish มากกว่าเพราะเขียนไม่จบ ใจความไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ก็ไม่อยาก publish ตอนนี้ดองโพสต์ไว้ประมาณ 10 โพสต์ได้

บล็อกช่วงหลังๆ ณ ตอนนั้นจะเห็นว่าผมเขียนเกี่ยวกับงานด้าน data ซะเยอะ เพราะตอนนั้นผมเปลี่ยนสายงานจาก backend engineer มาทำ data engineer ซึ่งจะบอกว่าเปลี่ยนซะทีเดียวก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะงานที่ทำก็ยังคล้ายเดิม เขียนโปรแกรมเหมือนเดิมแต่คนละ field เรียกว่า expand ขอบข่ายการเรียนรู้น่าจะถูกกว่า (ถ้าในภาษาเกม RPG ก็เรียกว่า up skill tree ไปสายอื่นด้วย ฮา)

ตอนนี้ผมทำงานใหม่ได้ปีกว่าละ role ที่ทำตอนนี้เป็น data engineer โดยตรง ทำงานกับทีมที่ทำ data เพียวๆ และ stack ที่ใช้ก็เปลี่ยนหมด เช่น ของเดิมผมใช้ AWS ก็เปลี่ยนมาใช้ GCP (Google Cloud) แทน ได้ใช้งาน BigQuery, จากเดิมที่เคยใช้ EMR รัน Spark cluster ก็มาใช้ Dataflow, ภาษาที่เขียนจาก Node.js ก็เปลี่ยนมาเป็น Java กับ Python ซึ่งก็ไม่ได้ลำบากในการเริ่มต้นนัก ใช้วิธีเทียบเคียงกับ service ของ AWS ที่เคยใช้มา ส่วนภาษาโปรแกรมผม Java, Python เคยเขียนมาก่อนก็สบายๆ ส่วนที่ยากคือการทำความเข้าใจการทำงาน flow ของการทำ data pipeline, business requirements ขององค์กรมากกว่า และที่ปวดหัวสุดก็คงเป็นเรื่อง data governance

งาน freelance รับทำซอฟต์แวร์ รับเขียนโปรแกรม ทำเว็บ ทำ API ก็ยังมีมาเรื่อยๆ อีกทั้ง product ที่พยายามปั้นก็เป็น web application ดังนั้นผมเลยยังได้เขียน Javascript, Node.js อยู่ อีกอย่างที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมคือ Vuejs ที่ได้เอามาใช้งานเพราะเริ่มต้นง่ายกว่า Reactjs หลังจากที่ผมได้ลองใช้มานะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว

ส่วนอีกอย่างที่ทำคือเขียน ebook เกี่ยวกับ Node.js ในแบบที่เอาประสบการณ์การใช้งานจริงๆ มาเขียน ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความคิดใหม่เพราะเคยเขียนบล็อกไปนานแล้วว่าอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Node.js เพราะใช้งานมาเปลี่ยนผ่านไปหลาย version เจอ pain point ไปเยอะ เลยอยากแชร์ทิปเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ฮา ตอนนี้เพิ่งเริ่ม ว่างก็พยายามเขียนเรื่อยๆ ส่วนที่เป็น technical นี่ต้องใช้เวลากับมันเหมือนกันเพราะต้องทำรูปประกอบด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นจะว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่ได้เขียนก็คงได้ เพราะทำหลายอย่างและต้อง balance ชีวิต ทั้งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็พักผ่อนด้วย บางเรื่องที่เป็นเรื่องงาน ความบันเทิง ชีวิตประจำวันที่ได้เจอมาบางทีก็อยากบันทึกเก็บไว้เหมือนกัน เสียดายที่ไม่ได้เขียน หวังว่าหลังจากนี้จะมีพลังเขียนบล็อกมาขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.