Skip to content

Month: September 2015

การจัดการ Control flow สำหรับ Node.js

ปัญหาอย่างหนึ่งของ Node.js (และ JavaScript) ซึ่งใช้ ES5 ที่มักจะถูกโจมตีจากสาวกภาษาอื่นเสมอมา (หรือแม้แต่คนเขียน Node.js อยู่แล้วก็เถอะ) คือเรื่อง callback hell ซึ่งจริงๆ มันก็ทำงานได้แหละครับแต่หน้าตาโปรแกรมจะแย่มากๆ แบบนี้

funcA(function () {
  funcB(function () {
    funcC(function () {
      //do something
    });
  });
});

ถึงแม้ว่า Node.js เวอร์ชันล่าสุด (Version 4) หรือ io.js จะรองรับ syntax ใหม่ๆ ตามมาตรฐาน ES6 ซึ่งทำให้โค้ดสวยขึ้น แต่โค้ดส่วนมากก็ยังเขียนด้วย Es5 อยู่และธรรมชาติของ JavaScript เองที่จัดการการทำงาน Asynchronous ด้วย callback ดังนั้นเราหนีไม่พ้นหรอกครับ ที่ทำได้คือลด callback ซ้อน callback ให้มากที่สุดจนดูไม่เละเทะจนเกินไปกันดีกว่า ที่ผมแนะนำในโพสต์นี้คือ lib 2 ตัว Async และ Bluebird ครับ

เขียนโปรแกรม summarize log ด้วย Node.js

log analytics โปรเจกต์เล็กๆ สำหรับ summarize log คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจและกำลังศึกษา Node.js ฟีเจอร์หลักคือ หาว่า API ไหนมีการเรียกใช้งานเท่าไหร่ mean, mode, median ของ response time เท่าไหร่บ้าง, instance ไหนมีการใช้งานมากที่สุด แล้วแสดงผล