Skip to content

Month: April 2016

Machine learning #1 | Machine learning คืออะไร?

ก่อนจะเริ่มเรียนรู้อะไรเราก็ต้องรู้ก่อน ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้คืออะไร งั้นผมขอเริ่มด้วยคำถามว่า “Machine learning คืออะไร?” ก่อนก็แล้วกัน

Machine หรือ เครื่อง ในที่นี้คือคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องคำนวณอย่างหนึ่งถ้าจะให้มันทำงานก็ต้องเขียน logic (code) ให้มันทำงานตามซึ่งก็คือ “โปรแกรม”  ความจริงแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ได้ฉลาดเลยครับ ความฉลาดเกิดจากคนที่โปรแกรมให้มัน คอมพิวเตอร์แค่คำนวณได้เร็วกว่ามนุษย์มากๆ เท่านั้นเอง มันไม่ได้เข้าใจข้อมูลอะไรเลยถ้าเราไม่สร้างองค์ความรู้ให้มันซะก่อน

Machine learning #0 | บันทึกการเรียนรู้ Machine learning

ปีนี้ (2016) บ้านเราพูดถึง Machine learning กันเยอะและความสำเร็จของ AlphaGo ที่เอาชนะแชมป์โกะจากเกาหลีใต้ได้ก็ยิ่งทำให้สาขาวิชานี้น่าสนใจและเห็นภาพชัดเจนกว่าแต่ก่อนมากว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง