Skip to content

Tag: ภูกระดึง

คำแนะนำก่อนไปเที่ยวภูกระดึง

ผมเพิ่งไปเที่ยวภูกระดึงมาช่วงวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา หลายคนว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ไปภูกระดึงมากกว่า 2 ครั้ง ใช่ครับผมบ้าและบ้าหนักเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว

สำหรับคนที่วางแผนจะไปเที่ยวผมมีคำแนะนำและการเตรียมตัวดังนี้

เลือกช่วงการท่องเที่ยวก่อน

เลือกเป้าหมายก่อนว่าคุณอยากไปเที่ยวแบบนี้เพราะช่วงเดือนแต่ละเดือนบนภูกระดึงมีสภาพแตกต่างกันสรุปคร่าวๆ ได้ 3 ช่วงคือ

  1. ช่วงเที่ยวน้ำตก ควรไปช่วงเดือนตุลาคมที่ทางอุทยานเปิดให้ขึ้นไปได้ ช่วงนี้ยังมีฝนอยู่น้ำตกจะมีน้ำเยอะ อากาศจะชื้น ตะไคร่น้ำเกาะก้อนหินเขียว ขอนไม้เขียวๆ สวยดี
  2. ช่วงใบเมลเปิ้ลสีแดง ช่วงที่ใบเมเปิ้ลแดงเต็มต้นมักจะเป็นกลางเดือนธันวาคม พฤศจิกายนเขียวอยู่ๆ ส่วนปลายเดือนธันวาคมจะเริ่มร่วงๆ แล้ว ถ้าอยากถ่ายรูปใบเมเเปิ้ลไปช่วงนี้กำลังเหมาะ
  3. ช่วงอากาศหนาวและทะเลหมอก ถ้าอยากไปสัมผัสอากาศหนาวมากๆ แนะนำให้ไปเดือนปลายเดือนธันวาคม ในปีที่หนาวมากอาจมีโอกาสได้เห็นแม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็งตามยอดต้นไม้ใบหญ้า โชคไม่ดีผมยังไม่มีโอกาสได้เห็น