Skip to content

Tag: rust

Learning Rust #2 | ใช้ cargo run แบบ multiple targets

ถ้าเราสร้างโปรเจกต์ด้วยคำสั่ง cargo new my-project –bin  โปรเจกต์นั้นจะสามารถรัน target ได้แค่ target เดียวซึ่งก็คือโปรแกรมที่เขียนไว้ในไฟล์ src/main.rs แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรันหลายๆ target ล่ะ ทำยังไง?

จริงอยู่ที่แต่ละโปรเจกต์ควรทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว มี main function เดียว แต่ถ้ากรณีที่เราต้องการทดลองโปรแกรมหลายๆ แบบซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยในโปรเจกต์เดียวกันล่ะ? กรณีไหนบ้างที่ต้องทำแบบนี้? กรณีที่ชัดเจนที่สุดก็ตอนเริ่มเรียนรู้จากจาก example code ต่างๆ นี่ไงครับ

Learning Rust #1 | เรียนรู้ภาษา Rust

ความตั้งใจของผมคือศึกษาภาษาใหม่ทุกปี เหตุผลมี 2 อย่างคือ

  1. อัปเดตความรู้ตัวเองนอกจากภาษาที่ใช้ทำงานอยู่ก็ควรจะเรียนรู้ภาษาอื่นด้วย
  2. เรียนรู้ว่าภาษานี้ถูกสร้างขึ้นเพราะอะไร แก้ปัญหาอะไร ข้อดี-ข้อเสียมีอะไรบ้าง

สำหรับผมการเรียนรู้ภาษาใหม่ถือเป็นงานอดิเรกที่ชอบนะ ภาษาแปลกๆ ภาษาใหม่ๆ แม้ว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมในเมืองไทย มีตำแหน่งงานรองรับ ส่วนตัวผมเองไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียเวลาครับเพราะการได้รู้อะไรหลายอย่างทำให้เรามีตัวเลือกในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นครับ