Skip to content

Tag: tdd

การทำ TDD สำหรับ Python

ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ (หมายถึงยุคนี้ซึ่งอาจจะมีอายุ 10-20 ปีแล้วก็ได้) บางภาษาทุกวันนี้มักจะ built-in ไลบรารี่ unit testing framework มาให้อยู่แล้วอย่างเช่น Golang Python เองก็มีมาให้ด้วยเหมือนกัน

โพสต์นี้ผมอธิบายเป็น step ตามนี้ละกันครับ

Unit test และ Test-driven development (TDD)

รู้จัก Unit test / ทำไมต้องทำ Unit test

ผมเชื่อว่าหลายคนคงเขียน unit test กันอยู่แล้วหละ (ใครยังไม่เริ่มทำก็ควรเริ่มเลยครับ) เพราะการเขียน unit test เป็นการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์คืออย่างน้อยก็เป็นสบายใจได้ว่าฟังก์ชันนั้น คลาสนั้น เมธอดนั้นซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็กๆ ของซอฟต์แวร์จะทำงานได้ถูกต้อง (ณ environment นั้นๆ)

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการดีบั๊กและง่ายต่อการบำรุงรักษาโค้ด โปรแกรมสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ (ที่ดี) ควรทำคือพยายามเขียนแต่ละส่วนของซอฟต์แวร์ ให้เล็กที่สุดและทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำเพิ่มทีละน้อยแล้วเทสบ่อยๆ แทนการทำไปเยอะๆ แล้วค่อยมาเทสทีหลังเพราะมันดีบั๊กยาก