Skip to content

Tag: UI

ปรับแต่ง Bootstrap Popover ให้ทำงานเหมือน Facebook Notification

ถ้าพิจารณา popover ของ Bootstrap เทียบกับ popover ของ Facebook ก็แทบจะไม่มีอะไรต่างนอกจาก design แต่ interaction มีจุดที่ต่างกันอยู่ interaction ของแต่ละตัวเป็นแบบนี้ครับ

Notificaiton ของ Facebook

  1. เมื่อคลิกปุ่มจะโชว์ popover
  2. เมื่อคลิกซ้ำจะปิด popover
  3. เมื่อคลิกในพื้นที่ popover popover ก็จะยังเปิดอยู่
  4. เมื่อคลิกนอกพื้นที่ popover popover จะปิด

ปรับแต่ง Web user interface ให้แสดงผลเร็วขึ้น

ออกตัวไว้ก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Web UI ขั้นเทพแต่ก็มีโอกาสได้ทำงานด้านนี้มาบ้างพอสมควร พูดถึง Web UI หลายคนอาจจะคิดถึงการ design แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของ UI นะครับสิ่งที่ผมจะพูดคือฝั่ง coding ซึ่งประกอบด้วย HTML/CSS/Javascript ครับ

ขอเขียนไว้เป็นหัวข้อแบบไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังเท่าที่นึกออกแล้วกัน